GIAO THOA CHẤT LƯỢNG VIỆT NHẬT

Fugashin có bề dày lịch sử sản xuất giày đế khâu từ năm 1980.