VẬN CHUYỂN

Fugashin miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng trong lãnh thổ Việt Nam. Fugashin sử dụng các đơn vị vận chuyển trong nước để vận chuyển đơn hàng. Đơn hàng sẽ được gởi đi tại showroom mà đơn hàng đã thanh toán.