CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Tuyên bố về quyền riêng tư


Fugashin cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Nếu quý khách đang là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, vui lòng thông báo cho phụ huynh hoặc người bảo hộ hợp pháp về chính sách của Fugashin.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân để cải thiện chất lượng dịch vụ, chất lượng trải nghiệm mua sắm online và cập nhập quý khách các thông tin về công ty và sản phẩm.

Tuyên bố này chỉ áp dụng cho dữ liệu thu thập qua trang web của Fugashin ở www.fugashinshoemaker.com. Qua việc truy cập trang web này, quý khách đã chấp thuận Tuyên bố về quyển riêng tư này và cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu theo đúng các điều khoản mà Tuyên bố này đề ra. Thông qua trang web này, chúng tôi thu thập các dữ liệu mà quý khách trục tiếp cung cấp đồng thời các dữ liệu mà chúng tôi gián tiếp nhận.

Khi quý khách mua hàng qua trang web của chúng tôi và trục tiếp cung cấp dữ liệu cho chúng tôi. Quý khách đang cung cấp, và chúng tôi đang thu các dữ liệu như: tên, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng và số điện thoại của quý khách. Khi đó,quý khách sẽ biết rõ chúng tôi đang thu thập các dữ liệu nào trên trang web, do quý khách đã trực tiếp cung cấp các dữ liệu đấy. Chúng tôi thu thập dữ liệu với mục đích mà quý khách gửi để thực hiện (ví dụ: bán và giao sản phẩm). Chúng tôi cũng có thể nội bộ sử dụng các dữ liệu này để cải thiện sản phẩm, dịch vụ và cho các mục đích quảng cáo,quảng bá sản phẩm, sự kiện. Quý khách có thể tuỳ ý chọn không nhận các email quảng cáo.

Fugashin không bán hay chia sẻ dữ liệu của quý khách cho bên thứ ba.

1. CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH?

Khi quý khách mua hàng từ cửa hàng điện tử của chúng tôi, để thực hiện thao tác mua bán, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách mà quý khách trao cho chúng tôi như tên, địa chỉ và dịa chỉ email. Khi quý khách truy cập cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ IP của máy quý khách dể cung cấp cho chúng tôi các thông tin giúp chúng tôi hiểu về trình duyệt web và hệ điều hành của máy quý khách. Với sự cho phép của quý khách, chúng tôi có thể gửi các email với mục đích quảng cáo, truyền thông.

 

2. LÀM CÁCH NÀO TRANG LẤY ĐƯƠC SỤ CHO PHÉP CỦA TÔI?

Khi quý khách cung cấp các thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch, đặt hàng, sắp xếp vận chuyển hay đổi trả, chúng tôi tự hiểu quý khách cho phép chúng tôi thu thập các thông tin đó cho đúng các mục đích cần nó.

Nếu chúng tôi có hỏi trực tigếp các thông tin cá nhân của quý khách vì các mục đích phụ như marketing, chúng tôi sẽ hỏi trực tiếp để nhận sự cho phép trực tiếp từ quý khách và cho quý khách quyền nói không. Quý khách có thể thu hồi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ chúng tôi tại [email protected]

 

3. TIÊT LỘ

Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân của quý khách nếu được Pháp Luật yêu cầu.

 

4. CÁC ĐƯỜNG DẪN

Trên trang web của chúng tôi có thể có các đường dẫn tới những trang web khác. Tại dó, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng. Chúng tôi không kiểm soát các trang  được vận hành bởi bên khác và không chịu trách nhiệm cho các chính sách riêng tư của các trang đó.

 

5. BẢO MẬT

Chúng tôi thực hiện nhiều bước để bảo vệ các thông tin cá nhân khỏi mất mát, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hay huỷ hoại. Nhưng quý khách nên hiểu rằng không có truyền dẫn qua mạng nào hoàn toàn chắc chắn và không lỗi. Ví dụ, email gửi tới hay từ trang của chúng tôi có thể không đảm bảo. Đường truyền tới trang của chúng tôi dược mã hoá sử dụng công nghệ secure socket layer (SSL) và lưu với mã hoá AES-256. Tuy nhiên không phương thức truyền dẫn qua Internet nào dảm bảo 100%. Chúng tôi không lưu dữ liệu thanh toán và thực hiện thanh toán thông qua bảo mật của ngân hàng và PayPal.

 

6. THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách riêng tư này bất kỳ lúc nào, nên phiền quý khách kiểm tra thường xuyên. Thay đổi sẽ có hiệu lực ngay vào lúc nó được đăng trên trang web. Nếu chúng tôi có thay dổi chính sách, chúng tôi sẽ thông báo ở trang này là chính sách đã được cập nhập, để quý khách có thể hiểu rõ các thông tin nào chúng tôi thu thập và dùng như thế nào, dưới các trường hợp nào, nếu có, mà chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ nó. Nếu chúng tôi được mua lại hay sáp nhập, thông tin của quý khách sẽ được chuyển cho chủ mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho quý khách.

LIÊN LẠC

Nếu quý khách muốn : truy cập, chỉnh sửa, thay đổi hay xoá bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về quý khách, phàn nàn, hay muốn có thêm thông tin thì có thể liên lạc với chúng tôi qua email sau: [email protected] hoặc [email protected]