FDM4102 – Wingtip Nâu

$ 226

Last 1510

Clear

Images

FDM4102 – Wingtip Nâu

Details

Da mũ bằng da bê Pháp

Khâu cấu trúc Goodyear

Đế trong và đế ngoài bằng da thuộc thảo mộc

Lót hết bằng da