FSW035 – Plain Toe Blucher Waxy Calf Đen

$ 260

Last 1821

Clear
  • Categories: ,

Images

FSW035 – Plain Toe Blucher Waxy Calf Đen

Details

Da mũ bằng da thảo mộc Ý

Cạnh đế sơn đen

Khâu cấu trúc Goodyear

Đế trong và đế ngoài bằng da thuộc thảo mộc

Đế da hai lớp

Lót hết bằng da

Tuỳ chọn màu sắc

Sản xuất 10 đến 15 ngày sau đặt hàng