FDM4101 – Straight tip Nâu

$ 226

Last 1510

Clear
  • Category:

Images

FDM4101 – Straight tip Nâu

Details

Da mũ bằng da bê Pháp

Khâu cấu trúc Goodyear

Đế trong và đế ngoài bằng da thuộc thảo mộc

Lót hết bằng da