FDM4102 – Wingtip Đen

5,200,000

Last 1510

Clear

Images

FDM4102 – Wingtip Đen

Details

Da mũ bằng da bê Ý

Khâu cấu trúc Goodyear

Đế trong và đế ngoài bằng da thuộc thảo mộc

Lót hết bằng da