FDM4103 – Double Monkstrap Đen

$ 226

Last 1510

Clear

Images

FDM4103 – Double Monkstrap Đen

Details

Da mũ bằng da bê Ý

Khâu cấu trúc Goodyear

Đế trong và đế ngoài bằng da thuộc thảo mộc

Lót hết bằng da