FDM4104 – Quarter Brogue Derby Đen

$ 226

Last 1510

Clear
  • Category:

Images

FDM4104 – Quarter Brogue Derby Đen

Details

Da mũ bằng da bê Ý

Khâu cấu trúc Goodyear

Đế trong và đế ngoài bằng da thuộc thảo mộc

Lót hết bằng da