FDM4105 – Lazyman Oxford Đen

$ 226

Last 1510

  • Category:

Images

FDM4105 – Lazyman Oxford Đen

Details

Da mũ bằng da bê Pháp

Khâu cấu trúc Goodyear

Đế trong và đế ngoài bằng da thuộc thảo mộc

Lót hết bằng da