FSW009 – Derby Hai mắt Burgundy

$ 260

Last 1603

Clear
  • Category:

Images

FSW009 – Derby Hai mắt Burgundy

Details

Da mũ bằng da bê Pháp

Khâu cấu trúc Goodyear

Đế trong và đế ngoài bằng da thuộc thảo mộc

Lót hết bằng da

Tuỳ chọn màu sắc

Sản xuất 10 đến 15 ngày sau đặt hàng